Pakalpojums – Sniega tīrīšana

JUMTU SEGUMU CENTRS piedāvā

kvalitatīvu jumtu tīrīšanu, kā arī to apsekošanu ziemas periodā! Uzņēmumā darbojas sava aroda meistari, jo, kurš gan labāk zinās, kā pareizi jātīra jumts, ja ne profesionāls jumiķis! Mūsu uzņēmuma meistari darbojas ar atbilstošiem instrumentiem – koka vai PVC materiāla sniega lāpstām, atbilstošām birstēm un ledus cirtņiem. Mēs zināsim, kādi tīrīšanas instrumenti būs vissaudzīgākie tieši Jūsu jumtam! Ja tomēr, gadīsies kāds bojājums mūsu darbības rezultātā, tad to novērsīsim uz sava rēķina! Neskatoties uz to, visa mūsu darbība ir apdrošināta (Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus trešās personas īpašumam un veselībai).

Kā notiek jumta tīrīšana?

 • Pirms tīrīšanas darbu uzsākšanas, mēs dodamies apskatīt Jūsu ēku, vienojamies par darba apjomu, cenu un izpildes laiku.
 • Norunātajā laikā ierodamies ar visu nepieciešamo – drošības lentām objekta ierobežošanai, rīkiem, kas nodrošinās ērtu un drošu pārvietošanos pa jumtu, tīrīšanas instrumentiem un trepēm, lai varētu droši nokļūt uz jumta.
 • Veicot jumta tīrīšanu, tiek veikta arī jumta apsekošana, izvērtējot vājās vietas, kas vēlāk varētu sagādāt problēmas. Pēc jumta tīrīšanas noteikti Jums atrādīsim šīs vietas, piedāvāsim vislabākos risinājumus.
 • Kad jumts ir notīrīts, ķeramies klāt pie sakritušā sniega tīrīšanas objekta teritorijā. Iesākumā attīram pieejas celiņus pie mājas. Nepieciešamības gadījumā, varam organizēt sniega izvešanu.
 • Kad jumts ir notīrīts, ķeramies klāt pie sakritušā sniega tīrīšanas objekta teritorijā. Iesākumā attīram pieejas celiņus pie mājas. Nepieciešamības gadījumā, varam organizēt sniega izvešanu.

Kāpēc ziemas periodā jumts ir jāatīra no sniega?

 • Sniega sega ir lieks slogs Jūsu ēkas jumtam. Šis slogs var izraisīt jumta deformāciju, pat jumta sabrukšanu.
 • Sniega sega ir papildus mitrums, kā rezultātā, tas var caur segumu iekļūt Jūsu ēkas iekšienē un sabojāt ēkas iekšējo apdari. Gadījumā, ja šis mitrums nokļūst ēkas elektroinstalācijā, tas var izraisīt pat ēkas aizdegšanos.
 • Regulāra jumta tīrīšana ievērojami paildzinās jumta kalpošanas laiku, kas samazinās Jūsu izdevumus ilgtermiņā.
 • Krītošais sniegs un ledus sablīvējumi var būt traumatiski. Ikdienā nav iespējams paredzēt, kurā brīdī ledus vai sniegs kritīs nost no jumta. Tas jebkurā brīdī var uzkrist uz kāda no Jūsu ģimenes locekļiem vai Jums piederošiem transporta līdzekļiem.
 • Par netīrītiem un bīstamiem jumtiem tiek piemērotas soda naudas, kas var sasniegt pat 1000 EUR.

Kāpēc jumta tīrīšanu uzticēt profesionālim?

 • Tāpēc, ka tikai profesionālis mācēs jumtu notīrīt tā, lai tam nerastos sekundāri bojājumi.
 • Tikai profesionālis mācēs pareizi pielietot drošības atsaites, kas nav mazsvarīgi.